Funny Rahul Gandhi KBC Joke: Jante Sabhi Hai Per Mante Kitne Hai

Funny Rahul Gandhi KBC Joke: Jante Sabhi Hai Per Mante Kitne Hai

Rahul Gandhi went to KBC!!

Amitabh: Narendraji k pehle ke pradhan mantri kaun the?

Rahul: Audiance poll please

Amitabh: 100% janta Manmohan Singh keh rahi hai.....yeh baat toh sabhi jaante hAi

Rahul: Jaante sabhi hai...maante kitne he 

Share this:

Disqus Comments