Funny Whatsapp Joke - Why I Hate C.I.D

Funny Whatsapp Joke - Why I Hate C.I.D

Why I Hate C.I.D

An Example:
LADY:Suresh Mera Bhai Tha

DAYA:Kya? Suresh Tumhara Bhai Tha?
.
.
.
LADY:Han, Suresh Mera Bhai Tha!!!

ABHIJEET:Suresh Sach me Tumhara Bhai
Tha???

LADY:Ha Sir...Wo Mera Bhai Tha.

ACP:My God, Iska Matlab samjhe Daya,
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeh Suresh Ki Bahen Hai ....

Share this:

Disqus Comments