Asaram Babu Funny Whatsapp Joke 04 October 2013

Asaram Babu Funny Whatsapp Joke 04 October 2013

Asaram :- Yaar Nirmal, Ab toh kuch kar ... Yaha Jail mein toh Aaram hai par Bhookh bahot lagti hai ...
Nirmal :- Hmmmmmmmm..
Asaram :- Arrey Ye Hmmmmmmmm.. kya hai... Kuch toh soch ...
Nirmal : Kya sochu ... Pichchli baar ka DASVANTH toh bhijwaya nahi .. Pehle Woh bhej phir main bhi Dekhunga..............

Share this:

Disqus Comments