Dec 24, 2014

Funny Joke: Seekh Gaya Seekh Seekh Gaya

Son: Seekh gaya, seekh gaya....
Idea Internet Network (IIN) se main bhi banana sikh gaya....

Father: Kya? Drone banana..?

Son: Nahi, Chutiya banana...